PSYCHOLOGIA

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Psychologia komunikacji społecznej

Swobodne oraz poprawne posługiwanie się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu się z innymi ludźmi. 

Psychodietetyka

Psychodietetyka łączy wiedzę z zakresu wybranych działów psychologii i dietetyki.

Psychologia sądowa z elementami mediacji

Swobodne oraz poprawne posługiwanie się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu się z innymi ludźmi. 

Psychologia dla biegłych sądowych

Wykorzystanie wiedzy psychologicznej w pracy w różnych obszarach aparatu sprawiedliwości, szczególnie w charakterze biegłego sądowego.

Psychologia biznesu dla menedżerów

Budowanie zespołu oraz kierowania zespołami ludzkimi w działalności biznesowej.

Psychologia transportu

Przygotowanie psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży

Przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej – zarówno z zakresu psychologii, jak i sportu – istotnej  w pracy z młodymi zawodnikami oraz praktycznych umiejętności psychologicznych ważnych przy współpracy z osobami uprawiającymi sport na różnym poziomie zaawansowania.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Wypełnij formularz rekrutacyjny!