ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę umożliwiającą samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w zakresie diagnostyki psychologicznej.

 

Ramowy program studiów:

 • Predyspozycje psychiczne kierowcy
 • Psychologia osobowości i rozpoznawanie zaburzeń
 • Psychologia stresu
 • Psychologia pracy
 • Psychologia kliniczna
 • Psychometria
 • Transport drogowy – znaczenie gospodarcze i społeczne
 • Prawo a psychologiczne badania kierowców
 • Ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Kontrolerzy ruchu drogowego – policjanci a kierowcy
 • Środowisko pracy kierowcy i jego zagrożenia dla zdrowia
 • Inżynieria ruchu drogowego
 • Metodyka psychologicznych badań kierowców
 • Egzaminy końcowe

Program studiów obejmuje 200 godz. zajęć (wykłady, ćwiczenia, warsztaty), 2 semestry

Koordynator merytoryczny dr hab. Zbigniew B. Gaś, prof. nadzw. WSEI

 

Korzyści dla absolwentów

Studia są przeznaczone dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra psychologii, które są zainteresowane uzyskaniem uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Podstawę prawną stanowi art. 87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Ustawa  o kierujących pojazdami Dz. U. z 2011 nr 30, poz. 151 z późniejszymi zmianami.

 

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Dyplom Menedżerski

Cena: 4300 zł

Kategoria: