ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej – zarówno z zakresu psychologii, jak i sportu – istotnej  w pracy z młodymi zawodnikami oraz praktycznych umiejętności psychologicznych ważnych przy współpracy z osobami uprawiającymi sport na różnym poziomie zaawansowania.

 

Forma studiów: Studia doskonalące

Wymiar godzinowy studiów: 220 godzin zajęć dydaktycznych – w tym zajęcia praktyczne prowadzone przez certyfikowanych psychologów sportu i trenerów sportowych.

 

Uczestnicy studiów:

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci dowolnych studiów magisterskich i licencjackich. W przypadku absolwentów kierunku Psychologia istnieje możliwość zaliczenia przedmiotów z Modułu I, w przypadku absolwentów kierunku Wychowanie Fizyczne – przedmiotów z Modułu II.

 

Organizacja zajęć:

   Studia trwają 2 semestry

   Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (w soboty i w niedziele od godz.9.00)

 

Ramowy program studiów:

1.Moduł I Psychologia

 • Psychologia temperamentu i osobowości
 • Biologiczne mechanizmy zachowania
 • Psychologia emocji
 • Psychologia motywacji
 • Psychologia zdrowia, stres i radzenie sobie ze stresem
 • Procesy poznawcze: uwaga, spostrzeganie, myślenie i pamięć
 • Elementy psychologii rozwojowej
 • Elementy psychologii wychowawczej

2. Moduł II Sport i wychowanie fizyczne

 • Teoria sportu
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Fizjologia wysiłku sportowego
 • Biochemiczne podstawy treningu
 • Elementy fizjoterapii
 • Odnowa biologiczna
 • Dietetyka w sporcie
 • Sport osób niepełnosprawnych

3.Moduł III Psychologia sportu – zagadnienia teoretyczne

 • Wprowadzenie do psychologii sportu
 • Znaczenie temperamentu w sporcie
 • Osobowość w sporcie
 • Emocje i pobudzenie emocjonalne w działalności sportowej
 • Procesy motywacyjne w sporcie
 • Stres związany z rywalizacją sportową
 • Procesy poznawcze w sporcie
 • Rozwój dziecka aktywnego sportowo
 • Wychowanie w sporcie
 • Proces uczenia w sporcie
 • Elementy psychologii społecznej w sporcie – praca z zespołem sportowym
 • Współzawodnictwo w sporcie dzieci i młodzieży

4.Moduł IV Psychologia sportu w praktyce

 • Diagnostyka w psychologii sportu - zastosowanie metod i narzędzi diagnostycznych w pracy psychologicznej
 • Trening umiejętności psychologicznych
 • Psycholog w praktyce (z perspektywy psychologa sportu, trenera i zawodnika)

5.Moduł V Seminarium dyplomowe (możliwość wzięcia udziału w projektach naukowo badawczych w Laboratoriach Psychologicznych WSEI)

 

Absolwenci otrzymują:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Korzyści dla absolwentów:

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują teoretyczną wiedzę na temat psychologicznych  i fizycznych procesów zachodzących w działalności sportowej oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z młodymi sportowcami.

 

Cena: 3900 zł

Kategoria: