ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Psychodietetyka łączy wiedzę z zakresu wybranych działów psychologii i dietetyki.

 

Cel studiów:

 • pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii odżywiania się oraz psychologii zdrowia,
 • poznanie psychologicznych mechanizmów zaburzeń odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem,
 • przyswojenie zasad i metod zdrowego odżywiania się, opanowanie podstawowych metod terapii zaburzeń odżywiania się u dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Forma studiów: Studia kwalifikacyjne,

Wymiar godzinowy studiów: 200 godzin, 2 semestry

 

Uczestnicy studiów:

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla dietetyków, psychologów, lekarzy, pedagogów, biologów, technologów żywności.

 

Warunki przyjęcia:

 • Złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie WSEI lub na stronie internetowej
 • Wypełnienie podania o przyjęcie na studia
 • Przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • Dostarczenie dwóch zdjęć

Organizacja studiów:

   Studia trwają 2 semestry

   Zajęcia są realizowane podczas 8 zjazdów, piątek od godz. 16.00-20.00, sobota i niedziela 8.30-16.50

   Całkowity koszt studiów wynosi: 3 700,00 zł. (płatne w następujących ratach: 100,00 zł opłata rekrutacyjna w momencie zapisu oraz czesne za każdy semestr po 1800,00 zł do dnia rozpoczęcia danego semestru).    

 

Organizator studiów:

Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Ramowy program studiów: 200 godzin

 • Podstawy dietetyki 20g.
 • Psychologia emocji i osobowości 20g.
 • Leczenie żywieniem 20g.
 • Psychologa zdrowia 20g.
 • Nadwaga i otyłość dzieci , młodzieży i dorosłych 20g.
 • Motywacja do odchudzania 5g.
 • Aktywność fizyczna 20g
 • Psychoterapia w odchudzaniu   20g.
 • Poradnictwo dietetyczne 10g.
 • Terapia behawioralna w odchudzaniu 20g
 • Medycyna estetyczna 20g.
 • Kursy i turnusy dla odchudzających się 5g.

Umiejętności i kompetencje rozwijane w czasie studiów:

 • planowanie zdrowego odżywienia się,
 • ocena motywacji do odchudzania się,
 • znajomość podstawowych metod i technik aktywności ruchowej,
 • przygotowywanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dotyczących odżywania się i jego zaburzeń.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Z jednej strony promuje się styl zdrowego życia a z drugiej strony niepokojąco wzrasta liczba osób z nadwagą oraz otyłych. W sumie sprawia to, że rynek usług dotyczący odżywiania się i jego zaburzeń dynamicznie się rozwija. Stwarza on szanse zatrudnienia dla psychodietetyków.

 

Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychodietetyki
 • Dyplom psychodietetyka

Cena: 3700 zł

Kategoria: