ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Cel szkolenia:

  • zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i działań profilaktyczno-wychowawczych,
  • poznanie obowiązków w systemie bezpieczeństwa oraz zagrożeń uczniów i sposobów ich unikania,
  • zastosowanie działania zapewniających bezpieczeństwo uczniów w szkole.

 

Program szkolenia:

  • podstawy prawne, szkolny system bezpieczeństwa,
  • diagnoza, analiza, plan działań, ewaluacja, rozwiązania organizacyjne i działania profilaktyczno-wychowawcze,
  • obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli w systemie zapewniania bezpieczeństwa,
  • zagrożenia uczniów i sposoby ich unikania,
  • sprawdzone działania zapewniające bezpieczeństwo,
  • tworzenie przykładowych procedur przydatnych w szkole.