ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) każdy nauczyciel ma obowiązek odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Nauczymy Ciebie i innych nauczycieli z Twojej placówki pierwszej pomocy przedmedycznej w praktyce.


Kursy i szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, które przygotowaliśmy z myślą o pracownikach placówek oświatowych, zostały tak opracowane, aby przyniosły maksymalne korzyści w zakresie uzyskiwanej wiedzy. Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i drugorzędnej pierwszej pomocy przedmedycznej są podzielone na pewne kategorie związane z potrzebami nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych typach placówek. Inaczej będzie wyglądać kurs lub szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, a inaczej też będzie konstruowany program dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Mając na uwadze niskie budżety publicznych placówek oświatowych, przygotowaliśmy ofertę edukacyjną obejmującą krótkie szkolenia, szkolenia dłuższe oraz kursy z certyfikatami międzynarodowymi.


Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych, do czasu przybycia karetki pogotowia i za pomocą aktualnie dostępnych środków. Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie z ustalonymi odpowiednio do zdarzenia wypadkowego sposobami postępowania.

Posługując się algorytmem, zyskuje się pewność, że żadna konieczna czynność nie została pominięta.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniom:

 • w chorobach przewlekłych u dzieci,
 • w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych u dzieci i dorosłych,
 • z osobą nieprzytomną,
 • w omdleniu,
 • w urazach kręgosłupa
 • w przypadku zadławienia,
 • podczas wystąpienia napadu padaczki (drgawki),
 • w oparzeniach,
 • w przypadku porażenia prądem elektrycznym,
 • w hipotermii,
 • w użądleniach i ukąszeniach,
 • w udarze cieplnym,
 • w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach,
 • w przypadku ran i krwotoków,
 • w przypadku tonięcia.
 • w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu,
 • w przypadku podejrzenia używania narkotyków przez ucznia,
 • wobec ofiary przemocy w szkole.