ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Celem szkolenia

jest przygotowanie nauczycieli do dostarczania dzieciom prawidłowego wzorca zachowań w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnego obrazu siebie, uczenia się rozpoznawania uczuć i rozwijania sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Program szkolenia:

  • Złość, agresja, przemoc
  • Mechanizmy zachowań agresywnych i przemocy
  • Charakterystyka ofiar, sprawców i świadków agresji
  • Metody zapobiegania agresji i przemocy w szkole 
  • Charakterystyka i diagnozowanie sytuacji przemocy rówieśniczej
  • Działania wspierające stosowane metody przeciwdziałania przemocy rówieśniczej
  • Mechanizm i stopień nasilenia złości,
  • Metody (fizjologiczne, umysłowe, behawioralne) opanowywania złości
  • Budowanie indywidualnych planów radzenia sobie ze złością