Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Adresaci

Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Absolwent tej specjalności jest odpowiednio przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może być zatrudniony na stanowisku: nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych

Program

Program studiów obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia związane m. in. z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wspomagania rozwoju dziecka, edukacji zdrowotnej, edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych, logopedii, emisji głosu, edukacji muzycznej, edukacji plastyczno-technicznej, metodyki edukacji językowej i polonistycznej w przedszkolu, metodyki edukacji polonistycznej w klasach I-III, metodyki edukacji matematycznej w przedszkolu, metodyki edukacji matematycznej i informatycznej w klasach I-III, metodyki edukacji przyrodniczej w przedszkolu, metodyki edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, wychowania fizycznego z metodyką itp.

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

  • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopii dowodu osobistego
  • wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)

    JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

    Wypełnij formularz rekrutacyjny!