Latest Past Wydarzenia

KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie Krzyżanowskiego 24, Rzeszów

UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na narzędzie KORP w programie KomKod. Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju […]

zł200

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Rzeszowie Krzyżanowskiego 24, Rzeszów

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz […]

330zł