psychologia społeczna

Rola psychologii w komunikacji społecznej

Wbrew pozorom psychologia ma nieocenione znaczenie w wielu obszarach życia człowieka. Jest istotna między innymi w komunikacji społecznej. Zyskanie wiedzy na jej temat pozwala na swobodne i, co najważniejsze, prawidłowe wykorzystywanie metod i technik komunikacyjnych, które służą porozumiewaniu się z innymi ludźmi. Poznanie psychologii komunikacji społecznej ułatwia także zrozumieniCzytaj więcej…

dyrektor szkoły

Jak zdobyć wiedzę i kwalifikacje niezbędne do zarządzania szkołą?

Czy każdy może zostać dyrektorem szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej? Oczywiście, że nie. By objąć takie stanowisko, trzeba mieć odpowiednią wiedzę i, co najważniejsze, udokumentowane kwalifikacje potwierdzające właściwe przygotowanie do zawodu. Zarządzanie szkołą to zadanie trudne i niezwykle odpowiedzialne. Właśnie dlatego osoba aspirująca na dyrektora powinna mócCzytaj więcej…

spotkanie nauczycieli

Najważniejsze zadania rad pedagogicznych

Rada pedagogiczna to okresowe spotkanie wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli, której głównym zadaniem jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej każdej placówki. Zebrania rady pedagogicznej zwoływane są w czasie określonym przez dyrektora. Czy są obowiązkowe? Jakie są ich cele? Odpowiedź na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykuCzytaj więcej…

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Sposoby doskonalenia zawodowego nauczycieli

Każdy dobry nauczyciel wie, że musi nieustannie poszerzać swoją wiedzę o nowe informacje, bądź nawet musi szkolić się w nowych obszarach, by sprostać zadaniom, jakie stawiają przed nim uczniowie. Szkolenia dla nauczyciela są także bardzo ważne, ponieważ poszerzają informacje nauczyciela o zagadnienia, które są ważne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, a tym samym niezbędne do Czytaj więcej…

dziewczynka i lekarka

Problemy medyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Autyzm dziecięcy to rodzaj częściowego zaburzenia neurorozwojowego, czyli występowania szeregu nieprawidłowości, które w znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie dziecka. Zaburzeniom ze spektrum autyzmu mogą towarzyszyć pewne problemy medyczne, które pojawiają się zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasu. Problemy te związane są z m.in. z konkretnymi działaniamCzytaj więcej…

instrukcje przeciwpożarowe

Jak postępować w przypadku zagrożenia pożarowego w miejscu pracy?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy dla zatrudnionych pracowników oraz ich ochrony przed zagrożeniami, w tym wybuchem pożaru w zakładzie pracy. Obowiązujące przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają obowiązek stosowania rozwiązań przeciwpożarowych, które pozwolą uniknąć pożaru lub poradzić sobie z nim szybko i skuteczCzytaj więcej…

nauczyciel

Dlaczego nauczyciel powinien być dobrym pedagogiem?

Dzieci i młodzież w kontaktach z dorosłymi uczą się funkcjonowania w społeczeństwie. Obcując z rodzicami i dziadkami zaczynają powoli rozumieć, co wolno, a czego nie, oraz co jest społecznie akceptowalne, a co jest niemile widziane. Dobrym wzorcem od najmłodszych lat są również nauczyciele. Jeśli istnieje porozumienie między nauczycielem i uczniami, to oddziaływanie wychowawcze nCzytaj więcej…