inspektor BHP

Kim jest inspektor BHP i jakie funkcje pełni?

Jaka jest rola inspektora BHP? Inspektor BHP, czyli służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jest pracownikiem w odrębnej komórce danego zakładu pracy. Jego celem jest przede wszystkim minimalizowanie lub całkowite niwelowanie zagrożeń na danym stanowisku pracy. Działa on na mocy uzyskanych uprawnień w zgodzie z panującymi w kraju przepisami. Jego funkcje i zadania są dosyć rozległe.Czytaj więcej…

szkolenie

Szkolenia w dobie koronawirusa. E-learning odpowiedzią na potrzeby?

Obecna sytuacja na świecie sprawiła, że bezpośrednie spotkania i szkolenia są niemożliwe. Powstały jednak alternatywy, dzięki którym możliwe jest nieustanne pogłębianie swojej wiedzy, bez konieczności opuszczania domu i ryzykowania zachorowaniem. Z całą pewnością e-learning na dobre wpisze się w sposoby zdalnego szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Warto poznać więc mocCzytaj więcej…

szkolenie BHP

Zasady przeprowadzania szkoleń BHP w zakładach pracy

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawą przed rozpoczęciem pracy w każdym zakładzie pracy. Dzięki nim wiemy, jak powinniśmy postępować na danym stanowisku, jakie są ograniczenia i zasady pracy. Każdy pracownik jest zobowiązany przejść owo szkolenie, dzięki czemu jego praca na danym stanowisku będzie odbywała się zgodnie z ustalonymi z góry wytycznymi i zasadami. Czytaj więcej…