Szkolenia Lekcja: Enter

Nasze Centrum Usług Dydaktycznych bierze udział w projekcie szkoleniowym Lekcja: Enter. Skierowany jest on do nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, a także artystycznych. W ramach projektu prowadzimy bezpłatne szkolenia, które mają na celu rozwój kompetencji cyfrowych. Celem przedsięwzięcia jest większy udział technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas lekcji i zapoznanie nauczycieli z nowymi możliwościami.

Lekcja: Enter jest obecnie największym programem szkoleniowym w Polsce, obejmującym ponad 75 tys. nauczycieli. Do wzięcia udziału w szkoleniach zachęcamy wszystkich, którzy pragną podnosić jakość swojego nauczania.

Cele szkoleń Lekcja: Enter

Uczestniczy szkoleń w ramach Lekcja: Enter otrzymają nową wiedzę i kompetencje poszerzające ich horyzonty na temat wykorzystania nowych technologii cyfrowych w kształceniu. Podstawowe cele projektu to m.in.:

  • wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, a następnie uczniów;
  • przekazanie wiedzy o tym, jak odpowiedzialnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii;
  • przedstawienie metod aktywizujących ucznia;
  • przedstawienie metod na urozmaicenie lekcji i zmienienie sposobu ich prowadzenia;
  • tworzenia własnych e-materiałów przez nauczycieli;
  • podniesienie jakości kształcenia.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie. Chętnie przedstawimy szczegóły dotyczące projektu oraz innych szkoleń w naszej ofercie. Nabór trwa cały rok. Zapraszamy!