Szkolenia BHP Dla Firm – Dla Pracowników I Zarządu Rzeszów

W CUD Rzeszów możesz skorzystać z oferty szkoleń BHP dla firm. Każdy nowozatrudniony pracownik ustawowo jest zobowiązany do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to również obecnej kadry (w określonych odstępach czasu). Takie szkolenie musi zostać przeprowadzone przez uprawnioną osobę, a jego zakres jest uzależniony od rodzaju stanowiska pracy.

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej skierowanej do przedsiębiorstw. Przeprowadzamy różnego typu szkolenia BHP dla firm, a także szkolenia PPOŻ, które również są obowiązkowe dla zatrudnionych osób. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny oraz silny nacisk na praktyczny aspekt każdych zajęć. Proponujemy także kursy dla inspektorów BHP. Zobacz, co znajdziesz w naszej ofercie szkoleniowej.


Kursy i szkolenia z zakresu BHP

 • szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnianych pracowników
 • szkolenia okresowe bhp dla:
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenie bhp i ppoż. wszystkich grup pracowniczych
 • kursy okresowe dla inspektorów służb BHP

Usługi

 • pełnienie obowiązków służb BHP
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • udział w zespole badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie rejestru wypadków
 • udział w zespole oceniającym warunki pracy
 • przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie bhp w firmie odpłatne staże i praktyki