SZKOLENIA BHP DLA FIRM – DLA PRACOWNIKÓW I ZARZĄDU

 

W CUD Rzeszów możesz skorzystać z oferty szkoleń BHP dla firm. Każdy nowozatrudniony pracownik ustawowo jest zobowiązany do odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to również obecnej kadry (w określonych odstępach czasu). Takie szkolenie musi zostać przeprowadzone przez uprawnioną osobę, a jego zakres jest uzależniony od rodzaju stanowiska pracy.

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej skierowanej do przedsiębiorstw. Przeprowadzamy różnego typu szkolenia BHP dla firm, a także szkolenia PPOŻ, które również są obowiązkowe dla zatrudnionych osób. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny oraz silny nacisk na praktyczny aspekt każdych zajęć. Proponujemy także kursy dla inspektorów BHP.


KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP:

 • szkolenia wstępne ogólne dla nowo zatrudnianych pracowników
 • szkolenia okresowe bhp dla:
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenie bhp i ppoż. wszystkich grup pracowniczych
 • kursy okresowe dla inspektorów służb BHP

USŁUGI:

 • pełnienie obowiązków służb BHP
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • udział w zespole badającym okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej i prowadzenie rejestru wypadków
 • udział w zespole oceniającym warunki pracy
 • przegląd stanowisk i pomieszczeń pracy w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i innych dokumentów w zakresie bhp w firmie odpłatne staże i praktyki