ceremony 3058283 1920

Studia podyplomowe

Bogata oferta studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Dla osób legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, kwalifikacji zawodowych.

Nabór na kierunki w roku akademickim 2020/2021

Formularz zgłoszeniowy
na kierunki rozpoczynające się

w semestrze letnim 2020/2021