Centrum Usług dydaktycznych

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i kursów z zakresu pedagogiki, studiów podyplomowych oraz kompleksową obsługę BHP dla Twojej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Studia podyplomowe

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i kursów z zakresu pedagogiki, studiów podyplomowych oraz kompleksową obsługę BHP dla Twojej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Obsługa BHP

Oferujemy szeroki zakres szkoleń i kursów z zakresu pedagogiki, studiów podyplomowych oraz kompleksową obsługę BHP dla Twojej firmy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Studia podyplomowe

Dla osób legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, kwalifikacji zawodowych.

Szkolenia

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem naszego konsultanta.

Kursy

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Kompleksowa obsługa BHP dla Twojej firmy

Nasza oferta obejmuje pełny outsourcing BHP.  Jest to bardzo wygodne rozwiązanie bo to my przejmiemy troskę o wykonanie wszelkich spraw związanych z BHP w Państwa firmie, zadbamy o bezpieczeństwo pracowników w pełnym zakresie.

Aktualności

Kilka słów o Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, która funkcjonuje od 2014 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących.

Celem naszej placówki jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole – szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.

Kadra naszej placówki to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich umiejętnościach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, stosujący nowoczesne i efektywne formy i metody kształcenia. Stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług.

AKREDYTACJA I EWALUACJA PLACÓWKI

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie otrzymało akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty – tym samym jest to potwierdzenie, że nasza placówka prowadzi na najwyższym poziomie szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W miesiącu grudniu 2017 roku przez wizytatorów z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty została przeprowadzona ewaluacja naszej placówki. Raport z ewaluacji zewnętrznej zawiera informacje o realizacji przez placówkę wymagań dotyczących organizacji procesów edukacyjnych, zaspokajania potrzeb osób, instytucji, organizacji korzystających z jej oferty, planowania pracy z uwzględnieniem wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

WSPÓŁPRACUJEMY Z: