ZAPISY!!!

35-122 Rzeszów,
ul. Franciszka Kotuli 3A

+48 17856 92 88, Komórka - 501 506 024
biuro@cud.rzeszow.pl

Tyflopedagogika

Film przygotowany przez TVP w Rzeszowie

CUD Rzeszów

Zapisy na nowe edycje studiów podyplomowych

Centrum Usług Dydaktycznych

Biuro firmy - ul.Fr.Kotuli 3a

Ewaluacja placówki

------------------------------------------------

W miesiącu grudniu 2017 roku przez wizytatorów z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty została przeprowadzona ewaluacja naszej placówki. Raport z ewaluacji zewnętrznej zawiera informacje o realizacji przez placówkę wymagań dotyczących organizacji procesów edukacyjnych, zaspokajania potrzeb osób, instytucji, organizacji korzystających z jej oferty, planowania pracy z uwzględnieniem wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Zobacz wyniki ewaluacji

Akredytacja

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie otrzymało akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty - - - - - - - Tym samym jest to potwierdzenie, że nasza placówka prowadzi na najwyższym poziomie szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Zobacz więcej