Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe. Na studiach podyplomowych pogłębiasz i aktualizujesz posiadaną wiedzę z wybranej dziedziny. Uczestniczysz w grach biznesowych i warsztatach, rozwiązujesz case studies, dzięki czemu zwiększasz swoje szan

CUDowny Wieczór Karnawałowy!!!

Drodzy słuchacze Wiecie przecież, że najbardziej cenne w zajęciach szkoleniowych są przerwy i długie wieczorne słuchaczy rozmowy. Dyrekcja CUD proponuje szkolenie karnawałowe z następującymi temata

Integracja sensoryczna

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagno

Studia podyplomowe

Bogata oferta studiów podyplomowych dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Dla osób legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, zainteresowanych pogł

Szkolenia

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem naszego konsultanta

Kursy

Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą. Zapraszamy Państwa do skorzyst

Aktualności

Najbliższe szkolenia, kursy, studia podyplomowe

 1. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

  12 września @ 09:00 - 16:00

  Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy

 2. KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego

  13 września @ 09:00 - 13:00

  UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma roczną licencję na narzędzie KORP w programie KomKod. Prowadzący: mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy

 3. Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego

  13 września @ 13:15 - 16:00

  Prowadzący: mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami.

 4. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

  26 września @ 09:00 - 16:30

  Prowadzący: dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką na

 5. Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS – test do diagnozy gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności.

  27 września @ 09:00 - 13:00

  Prowadzący: dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautor

Nowe wyzwania – Studia Podyplomowe – Tyflopedagogika

Kilka słów o Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

Dlaczego nasza placówka CUD Rzeszów?

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, która funkcjonuje od 2014 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących.

 

Co mówią o nas nasi klienci

 • Na kursie zarządzania, dowiedziałem się wielu nowych rzeczy, wzbogaciłem swoją wiedzę praktyczną o pewne elementy teoretyczne, które przydadzą się w zarządzaniu moją firmą.

  Stefan Kowalski Dyrektor
 • Zdobyłam nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym jestem bardziej atrakcyjniejsza na rynku pracy.

  Maria Głogowska Nauczycielka
 • Moi pracownicy na kursach i szkoleniach w CUD podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Są bardziej otwarci na kolejne wyzwania stawiane przez klientów mojej firmy.

  Adam Tomczyk Szef firmy
 • Zdobyłem nowe kwalifikacje w dziedzinie prawniczej o których od jakiegoś czasu marzyłem.

  Karol Nowak Psycholog

Współpracujemy