KURSY

Uzyskaj nowe kwalifikacje zawodowe dzięki naszym kursom doskonalącym.

Kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą

Przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Dla chcących nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania i zorganizowania wycieczki/obozu wędrownego.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zajęcia obejmują tematy psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki przydatny dla osób chcących zostać instruktorami nauki zawodu.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców odpoczynku

Uprawnienia do pracy w charakterze wychowawców wypoczynku

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty kursów doskonalących.

Dzięki tym formom szkolenia poszerzą Państwo wiedzę oraz zdobędą nowe umiejętności.

 Zapraszamy na kursy:

 1.  Dziecko zdolne w przedszkolu – organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 2. Konstruowanie indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych.
 4.  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole.
 5. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 6. Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
 7. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.
 8. Propozycja rozwiązań metodycznych kształcących umiejętności matematyczne uczniów klas I-III.
 9. Technologie informacyjne w pracy nauczyciela.
 10. Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej.
 11. Terapia zaburzeń czytania i pisania.
 12. Organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 13. Koła zainteresowań: planowanie, prowadzenie, organizacja.
 14. Nauczyciele i rodzice w przedszkolu – inicjowanie i doskonalenie procesu współpracy.
 15. Ciekawe metody pracy wychowawczej nauczyciela z klasą szkolną.
 16.  Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne.
 17. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 18. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela.
 19. Umiejętność zarządzania czasem w pracy nauczyciela.
 20. Utrzymanie ładu na lekcji.
 21. Prawo oświatowe w kontekście nowych rozporządzeń MEN.
 22. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wspierania jego aktywności edukacyjnej.
 23. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka/ucznia.
 24. Wychowawca – rola i zadania we współczesnej szkole.
 25. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na Twoje pytania!