KURSY

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej oferty kursów doskonalących.

Dzięki tym formom szkolenia poszerzą Państwo wiedzę oraz zdobędą nowe umiejętności.

 Zapraszamy na kursy:

 1.  Dziecko zdolne w przedszkolu – organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 2. Konstruowanie indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Konstruowanie programów własnych – zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowych.
 4.  Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole.
 5. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 6. Kurs kierowników wycieczek szkolnych.
 7. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku.
 8. Propozycja rozwiązań metodycznych kształcących umiejętności matematyczne uczniów klas I-III.
 9. Technologie informacyjne w pracy nauczyciela.
 10. Warsztaty pracy w świetlicy socjoterapeutycznej.
 11. Terapia zaburzeń czytania i pisania.
 12. Organizacja i funkcjonowanie kół zainteresowań w przedszkolu.
 13. Koła zainteresowań: planowanie, prowadzenie, organizacja.
 14. Nauczyciele i rodzice w przedszkolu – inicjowanie i doskonalenie procesu współpracy.
 15. Ciekawe metody pracy wychowawczej nauczyciela z klasą szkolną.
 16.  Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne.
 17. Emisja głosu w pracy nauczyciela.
 18. Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela.
 19. Umiejętność zarządzania czasem w pracy nauczyciela.
 20. Utrzymanie ładu na lekcji.
 21. Prawo oświatowe w kontekście nowych rozporządzeń MEN.
 22. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wspierania jego aktywności edukacyjnej.
 23. Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka/ucznia.
 24. Wychowawca – rola i zadania we współczesnej szkole.
 25. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.