spotkanie nauczycieli

Najważniejsze zadania rad pedagogicznych

Rada pedagogiczna to okresowe spotkanie wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli, której głównym zadaniem jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej każdej placówki. Zebrania rady pedagogicznej zwoływane są w czasie określonym przez dyrektora. Czy są obowiązkowe? Jakie są ich cele? Odpowiedź na te i inne pytania znajdują się w poniższym artykuCzytaj więcej…