STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

AKREDYTOWANA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie zaprasza na szkolenie: STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. m.in. nakłada na podmCzytaj więcej…

Etyka dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Etyka dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielCzytaj więcej…

Przyroda dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Przyroda  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Studia podyplomowe Przyroda  dla nauczycieli przygotowują uczestników do wykonywania zawodu nauczyciela Przyrody w szkole podstawowej. Uczestnik kierunku będzCzytaj więcej…

Historia dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Historia dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycCzytaj więcej…

Wychowanie fizyczne

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Wychowanie fizyczne przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Czytaj więcej…

Plastyka dla nauczycieli

CEL STUDIÓW:  Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Plastyka  dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywaniCzytaj więcej…

Matematyka dla nauczycieli

CEL STUDIÓW Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Matematyka dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywaCzytaj więcej…

Język polski dla nauczycieli

CEL STUDIÓW: Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Język polski dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu naCzytaj więcej…