Plan daltoński

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Adresaci: studenci, dyrektorzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, świetlic oraz wszyscy zainteresowani koncepcją planu daltońskiego; Cel szkolenia: poznanie założeń teoretycznych oraz praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w edukacji prCzytaj więcej

YCZENIA WIELKANOC 2020 1 pdf

Życzenia Wielkanocne

ŚWIĘTO WIELKIEJ NOCY TO CZAS OTUCHY I NADZIEI, CZAS ODRADZANIA SIĘ WIARY W SIŁĘ CHRYSTUSA  I W SIŁĘ CZŁOWIEKA. ŻYCZYMY, ABY ŚWIĘTA WIELKANOCNE PRZYNIOSŁY RADOŚĆ, POKÓJ ORAZ WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ. BY STAŁY SIĘ ŹRÓDŁEM WZMACNIANIA DUCHA! RADOŚCI Z TRADYCJI, UMOCNIENIA W WIERZE, BLISKOŚCI RODZINNEJ I OBFITYCH ŁASK OD CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO          Czytaj więcej

moddle

Platforma e-learningowa

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi! Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych. Resort nauki poinformował, że aby ograniczyć skutki cCzytaj więcej