Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Studia podyplomowe

stpodDla osób legitymujących się dyplomem szkoły wyższej, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i zorientowanych na zdobycie nowych lub dodatkowych, udokumentowanych zgodnie z obowiązującymi standardami kwalifikacji zawodowych, przedstawiamy ofertę studiów podyplomowych:

  Studia Podyplomowe planowane do realizacji
w roku akademickim 2017/2018

 

Studia podyplomowe:

 

 

Studia podyplomowe z zakresu PSYCHOLOGII

 

Zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 1 w Rzeszowie, ul.Pułaskiego 11 - 

 

Studia podyplomowe uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym:

- Surdopedagogika

- Tyflopedagogika

- Terapia pedagogiczna

- Oligofrenopedagogika

- Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

- Pedagogika lecznicza

ZAPRASZAMY !!!


 

Harmonogramy

harmonogram

Formularz zgłoszeniowy

formularz