nauczycielka szkoły specjalnej z uczennicą

Jak zdobyć odpowiednie kompetencje do pracy w szkole specjalnej?

Blog

Szkoła specjalna jest placówką edukacyjną, do której uczęszczają uczniowie niepełnosprawni intelektualnie i ruchowo. Program nauczania i sposób prowadzenia zajęć musi być dostosowana do uczniów. Nauczyciele muszą mieć odpowiednie wykształcenie. Oprócz studiów wyższych kończą studia podyplomowe.

Jak zdobyć odpowiednie kompetencje do pracy w szkole specjalnej?

Szkoła specjalna kształci dzieci i młodzież z zaburzeniami i upośledzeniami. Kadra pedagogiczna musi być odpowiednio przygotowana do prowadzenia nauki. Sale i wyposażenie są przystosowane do uczniów. Wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności oraz jej rodzaju. Nauczyciele muszą podchodzić indywidualnie do każdego ucznia. Wymagania są dostosowywane do możliwości dziecka. Osoby, które swoją przyszłość wiążą z pracą w tego rodzaju placówkach, zapisują się do Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie na studia podyplomowe. W ofercie edukacyjnej są kierunki, pożądane na rynku. Poszerzenie kompetencji jest konieczne, ponieważ nauczyciel w szkole specjalnej musi mieć szeroką wiedzę i zostać odpowiednio przygotowany do pracy z uczniami mającymi zaburzenia.

Jakie kierunki są przydatne do pracy w szkole specjalnej?

Oferta studiów podyplomowych jest dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami autyzmu, z zespołem Aspergera.  W ofercie edukacyjnej znajdują się wiele kierunków, m.in. arteterapia, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika); edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika).