STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Aktualności

AKREDYTOWANA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

zaprasza na szkolenie:

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH. PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci. m.in. nakłada na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci).

Instytucje i placówki będą zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r.

Termin szkolenia:

dla osób indywidualnych: 14.02.2024 r., godz. 16.00, ul. Fr. Kotuli 3a w Rzeszowie

dla grup: do ustalenia telefonicznie

Koszt szkolenia:

dla osób indywidualnych: 90 zł/os.

dla grup: do ustalenia telefonicznie

Forma szkolenia:

stacjonarnie

Czas trwania szkolenia:

4 godziny dydaktyczne

Formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/QwBoZiRWtF62Yyus5

Zapisy:

telefonicznie: (17)-856-92-88, 501-506-024

mailowo: podyplomowe@cud.rzeszow.plkingad@cud.rzeszow.pl