Asertywność – szkolenie bezpłatne

Szkolenie dla nauczycieli mające na celu pomóc nauczycielom w radzeniu sobie w trudnych relacjach. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania zachowań asertywnych w relacjach z innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami. Rozwijanie u nauczycieli umiejętności respektowania granic, praw i terytorium psychologicznego własnego, a także innych osób- rodziców, uczniów, nauczycieli.

Prowadząca szkolenie: mgr Bożena Andrychowicz

Prześlij zgłoszenia on-line

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog