Awans zwodowy nauczycieli po nowemu

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest awans zawodowy nauczycieli.

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z zagadnieniami dotyczącymi wymagań, jakie muszą spełnić nauczyciele na poszczególne stopnie awansu zawodowego, jak powinni przygotować dokumentację oraz jak przygotować się do egzaminu czy rozmowy kwalifikacyjnej. Przekażemy też informacje ważne dla dyrektorów oraz opiekunów stażu.

PROGRAM

 1. Omówienie obowiązującego stanu prawnego.
 2. Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu, w tym omówienie zasad dotyczących spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Powinności nauczyciela w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu.
 4. Zadania dyrektora oraz rola opiekuna stażu.
 5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz zakończenie stażu.
 6. Omówienie wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem.
 7. Zasady poprawnego przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania na kolejny stopień awansu.
 8. Postępowanie egzaminacyjne oraz kwalifikacyjne wg nowych zasad.
 9. Przykłady działań potwierdzających spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu.
 10. Procedury i przebieg postępowania.

CELE

 • Zdobycie praktycznych informacji dotyczących awansu zawodowego, pozwalających na sprawną realizację tego zadania.
 • Omówienie przykładów działań potwierdzających spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu.
 • Omówienie sposobu przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego oraz kwalifikacyjnego zgodnie z nowymi zasadami.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie przepisów oraz procedur związanych z awansem zawodowym.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania i możliwość wyjaśnienia wątpliwości w zakresie omawianego tematu.

Koszt: 170 zł/os.(kawa, herbata + ciepły posiłek)

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog