Odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w szkole

Temat szkolenia: Karna, cywilna i dyscyplinarna (z uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie Karta nauczyciela) odpowiedzialność nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w szkole i wykonywanie innych obowiązków służbowych

Program szkolenia

  • Zasady odpowiedzialności porządkowej
  • Podstawy prawne zakres stosowania w placówkach oświatowych,
  • Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  • Podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowej oraz zakresu zastosowania odpowiedzialności porządkowej
  • Zasady odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karnej nauczycieli
  • Przykłady obszarów pracy nauczycieli, w których dochodzi do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną

Czas trwania szkolenia – 3 godziny dydaktyczne
Link do szkolenia zostanie przesłany po dokonaniu wpłaty na nr konta:
22 1140 2004 0000 3102 7529 0671 i przesłanie dowodu wpłaty na adres: kingad@cud.rzeszow.pl
Najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.

Prześlij zgłoszenia on-line

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog