Komunikacja interpersonalna i asertywność

Temat kursu: Komunikacja interpersonalna i asertywność, czyli o skutecznych sposobach budowania satysfakcjonujących relacji.

Prowadząca: Bożena Andrychowicz – psycholog,  trenerka treningu interpersonalnego i warsztatów psychologicznych- rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

 Program szkolenia :

Cele szkolenia:

 Pomoc dla nauczycieli w budowaniu relacji z uczniami, w zespole nauczycielskim, z rodzicami, w relacjach osobistych.

 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych uczestników szkolenia.
 • Uświadomienie roli i znaczenia komunikacji pozaweralnej i słownej w relacjach.
 • Wprowadzenie w techniki asertywne, ułatwiające stawianie granic bez naruszania granic drugiego człowieka i pomocne w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w zespole klasowym, w zespole współpracujących osób, a także w relacjach indywidualnych.

Metoda pracy: Szkolenie online- prezentacja materiału i ćwiczenia.

Tematyka szkolenia:

Moduł I

 Komunikacja interpersonalna, jako podstawa satysfakcjonujących relacji 

 • Komunikacja pozawerbalna i słowna. Znaczenie komunikacji pozawerbalnej.
 • Komunikacja, jako przekaz informacji. Problemy w przekazie informacji i praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Bariery komunikacyjne w relacjach i skuteczne sposoby reagowania.
 • Aktywne słuchanie, jako podstawa budowania relacji.

Moduł II

 Asertywność w relacjach, jako skuteczny sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 • Asertywność- prawa asertywne, stanowienie praw
 • Rozwijanie postaw asertywnych
 • Asertywna odmowa- praktyczne ćwiczenie umiejętności odmawiania
 • Przyjmowanie i wyrażanie krytyki i pochwał. Informacja zwrotna, jako narzędzie do wyrażania krytyki i pochwał, a także motywowania.
 • Asertywność w trudnych relacjach- ćwiczenie relacji opartych na asertywności.

Termin szkolenia: 22.05.2021-23.05.2021- czas trwania – 15 godzin lekcyjnych

Prześlij zgłoszenia on-line

 

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog