Kurs kierownika/opiekuna wycieczki szkolnej

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • nauczyciele wychowawcy

Zakres treści

 1. Krajoznawstwo i turystyka w pracy szkoły/placówki.
 2. Przepisy oświatowe i inne, dotyczące problematyki krajoznawstwa i turystyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
  – formy krajoznawstwa i turystyki szkolnej,
  – podstawowe regulacje wewnątrzszkolne organizacji wycieczek – karta wycieczki, program wycieczki, regulamin wycieczki, regulamin uczestnika,
  – obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki,
  – finanse wycieczki szkolnej.
 3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczki:
  – poruszanie się po drogach – wycieczki piesze,
  – wymogi bezpieczeństwa podczas przejazdów autokarowych i innych,
  – zasady bezpieczeństwa podczas rekreacji wodnej (kąpieliska, baseny, aquaparki) oraz w miejscu zakwaterowania,
  – specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne (podstawowe zasady bezpieczeństwa w górach, przewodnik górski, sposoby alarmowania w razie zagrożenia).
 4. Wymogi dotyczące organizacji wycieczek zagranicznych.
 5. Odpowiedzialność i ubezpieczenia – rodzaje odpowiedzialności kadry kierowniczo-opiekuńczej oraz ubezpieczenia uczestników i kadry.
 6. Procedury postępowania w sytuacji wypadku uczestnika wycieczki.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego zaplanowania, zorganizowania i zrealizowania wycieczki szkolnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Odpłatność: 50,00 zł

 

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog