TIK w pracy nauczyciela języków obcych (szkoła podstawowa)

Proste przykłady zastosowania TIK na lekcjach języka angielskiego

Jak zaciekawić ucznia lekcją języka obcego, która w dużej mierze opiera się na biernej pracy z podręcznikiem i nauczycielem w roli głównej?

Na edukację informatyczną w szkołach składają się zarówno zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), jak i korzystanie ze zdobytej wiedzy na zajęciach innych przedmiotów. Podstawa programowa nakłada na wszystkich nauczycieli zadanie stwarzania uczniom warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji ze źródeł multimedialnych, jak również efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi.

Uczniowie powinni wykorzystywać zdobyte przygotowanie informatyczne także na zajęciach języka angielskiego. Nauczyciel może wykorzystać TIK, aby zapewnić im dostęp do materiałów autentycznych, których wybór odpowiada obowiązującym normom wychowawczym.

Bezpłatne szkolenia on-line
przy współpracy ze Szkołą Podstawową Im Ks. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej

Prowadząca: mgr Edyta Iwańczyk – Slovinska

Formularz zgłoszeniowy

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog