TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH (TUS-E)

Szkolenie certyfikacyjne

 Prowadzący: dr n. hum. Anna Łachowska, dr n. hum. Katarzyna Wanat – w załączniku rekomendacje Konsultanta w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dr hab. n. med. Macieja Pileckiego

Rekomendacje

Czas trwania: 16 godzin

Grupa: 20 osób

Kurs skierowany jest do osób  zainteresowanych tematyką. Umożliwia zdobycie Certyfikatu Trenera Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych (TUS-E) i uprawnia do prowadzenia zajęć specjalistycznych opartych na metodologii CASEL.

Cele szkolenia:

W trakcie realizacji kursu uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność projektowania i prowadzenia treningów umiejętności społeczno-emocjonalnych (TUS-E) dla uczniów szkoły podstawowej z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Zdobędą wiedzę dotyczącą rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych,
 • Poznają techniki wspomagania rozwoju podstawowych umiejętności społecznych oraz rozwoju świadomości emocjonalnej i empatii,
 • Poznają techniki ułatwiające naukę samokontroli i regulacji emocji,
 • Opracują algorytm rozwiązywania problemów w grupie uczniowskiej,
 • Zdobędą dyplom ukończenia szkolenia oraz certyfikat Trenera Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych (TUS-E) zgodne z wymogami MEN.

Program szkolenia:

 1. Podstawy teoretyczne Treningu Umiejętności Społeczno-Emocjonalnych (TUS-E).
 2. Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych.
 3. Narzędzia do doskonalenia podstawowych umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi normami kulturowymi.
 4. Analiza poszczególnych emocji – propozycje ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.
  W czasie tej części szkolenia szczegółowo przyglądniemy się pięciu emocjom, by móc je później analizować wraz z uczniami:
 • Złość – jak ją badać i konstruktywnie wykorzystywać?
 • Strach – mądry przewodnik czy obezwładniający wróg?
 • Smutek – ignorować go czy dać się zdominować?
 • Wstyd – nielubiany towarzysz.
 • Zazdrość – czy może nam służyć?

5. Radzenie sobie z awersyjnymi lub przykrymi emocjami – strategie samoregulacji.

 • Analiza wyzwalaczy silnych emocji.
 • Wewnętrzny kompas emocjonalny.
 • Schemat postępowania w sytuacjach silnie naładowanych emocjonalnie.

6. Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie problemów.

 • Jakość komunikacji uwzględniającej doznania emocjonalne.
 • Algorytm konstruktywnego rozwiązywania problemów.

7. Współpraca w grupie.

8. Projektowanie treningów umiejętności społeczno-emocjonalnych (TUS-E).

 • Algorytm przygotowania zajęć dla uczniów szkoły podstawowej z uwzględnieniem potrzeb uczniów z zaburzeniami m. in. ze spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami hiperkinetyncznymi (ADHD).
 • Dbanie o atrakcyjność treningów umiejętności społeczno-emocjonalnych (TUS-E).
 • Etyka pracy uczniowskiego trenera umiejętności społeczno-emocjonalnych.

9. Zajęcia realizowane będą w formie wykładu problemowego oraz warsztatów praktycznych.

Uczestnicy otrzymają materiały zawierające informacje prezentowane w teoretycznej części szkolenia. Przekazane zostaną im również przykładowe scenariusze treningów umiejętności społeczno-emocjonalnych. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają algorytm przygotowania zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, który będzie mógł być wykorzystywany w codziennej pracy zawodowej.

Rekomendacje

Koszt szkolenia: 420zł (dla studentów i absolwentów CUD 390zł)

Termin szkolenia: 18-19.05.2024.

ZAPISY:  lista rezerwowa (zapis telefonicznie)

tel. firmowy : 17 856 92 88
tel. kom. 501 506 024
mail:biuro@cud.rzeszow.pl

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog