Zakres dyscyplinarnej odpowiedzialności dyrektora szkoły i placówki

Pełny temat szkolenia: Zakres dyscyplinarnej, karnej, cywilnej i administracyjnej odpowiedzialności dyrektora szkoły i placówki.

Ustawa Prawo oświatowe czyni dyrektora szkoły odpowiedzialnym za zapewnienie uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
Nie dopełnienie obowiązków z tym związanych grozi dyrektorowi odpowiedzialnością. Szkolenie wyjaśni jak tego uniknąć i zapobiegać wcześniej niebezpieczeństwom.
Prowadzący szkolenie: mgr Marek Soja

Prześlij zgłoszenia on-line

Dyrektor CUD Rzeszów

Blog