SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Szkolenia

Rada pedagogiczna to niezwykle ważny organ w każdej placówce edukacyjnej. Jego zadaniem jest planowanie, realizacja i kontrola wykonania planów pedagogicznych oraz pracy organizacyjnej szkoły, przedszkola czy ośrodka wychowawczego. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele i wychowawcy. Szkolenie rad pedagogicznych ma na celu przekazanie merytorycznej, praktycznej wiedzy na temat skutecznego planowania i efektywnego realizowania zamierzonych celów dydaktycznych.  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty edukacyjnej dotyczącej szkoleń rad pedagogicznych, które prowadzimy w CUD Rzeszów.

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem wykwalifikowanego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.

 

Tematyka Szkoleń Rad Pedagogicznych
 na rok szkolny 2022/2023

 • Asertywność w „trudnych relacjach”.
 • Autorytet nauczyciela – jak go budować?
 • Awans zawodowy nauczycieli po nowemu.
 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego.
 • Dobrostan nauczyciela. Jak o niego zadbać?
 • Dziecko z depresją.
 • Dziecko z Ukrainy w szkole – problemy, dziecko po przeżyciu traumy, włączanie do zespołu klasowego.
 • Edukacja włączająca w szkole XXI w.
 • Etyka pracy nauczyciela.
 • Gry psychologiczne stosowane przez uczniów- skuteczne sposoby przerywania gier.
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu, szkole.
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Jak prowadzić skuteczną rewalidacje z dzieckiem z zaburzeniami w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Jak sobie radzić z dzieckiem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.
 • Karna, cywilna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli (w tym dyrektorów szkół) związana z wykonywaniem przez nich pracy pedagogicznej, w świetle aktualnych przepisów prawa.
 • Konstruktywna ocena pracy nauczyciela. Rola nauczyciela i dyrektora w tym procesie.
 • Konflikt w szkole pomiędzy uczniami i ich rodzicami, a nauczycielami. Próby jego rozwiązania poprzez zastosowanie elementów (technik) mediacyjnych.
 • Kreatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w szkole?
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.
 • Metoda projektu w przedszkolu.
 • Metody coachingowe w pracy nauczyciela. Umiejętność zadawania pytań.
 • Metody i techniki rozwijające twórcze myślenie.
 • Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2022/23.
 • Nauczyciel wychowawcą – doskonalenie umiejętności wychowawczych.
 • Nauczycielu – jaką marką chcesz być? Jak odnieść sukces edukacyjny oraz  wychowawczy i pozostać sobą?
 • Oceniaj i doceniaj. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów i zachowania w  świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Organizacja kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Podstawy projektowania i druku 3D dla edukacji.
 • Praca z dzieckiem z FAS.
 • Praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem. Przegląd metod.
 • Prawda, dobro, piękno. Jak je kształtować w przestrzeni szkoły?
 • Prawo oświatowe w placówce oświatowej. Stosowanie prawa oraz tworzenie wewnętrznych aktów prawnych.
 • Profilaktyka przemocy.
 • Prowadzenie spotkań superwizyjnych dla zespołów- przyglądanie się swoim działaniom, poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji/ nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, osoby pracujące z grupami.
 • Przywództwo edukacyjne – vademecum dyrektora.
 • Robotyka z klasą. Fascynująca podróż po świecie programowania.
 • Skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – negocjacje, mediacje, zasady komunikacji.
 • Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela.
 • Stwórzmy przedszkole na miarę wyzwań XXI wieku.
 • Szkoła środowiskiem wzrostu młodego człowieka – jak je budować?
 • Uczeń z autyzmem w szkole masowej.
 • Współpraca nauczyciel- rodzic.
 • Wychowanie do wartości i kształtowanie uczniowskich postaw.
 • Wykluczenie, izolacja, depresja. Dziecko po przeżyciach traumatycznych.
 • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela.
 • Zasady pracy z zespołem klasowym- komunikacja w grupie, rozwój grupy.
 • Zatrudnianie nauczycieli, w tym specjalistów ( pedagogów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych) w świetle nowo obowiązujących przepisów.
Program szkolenia może zostać indywidualnie dopasowany do potrzeb szkoły lub przedszkola.