PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) każdy nauczyciel ma obowiązek odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nauczymy Ciebie i innych nauczycieli z Twojej placówki pierwszCzytaj więcej…

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Rada pedagogiczna to niezwykle ważny organ w każdej placówce edukacyjnej. Jego zadaniem jest planowanie, realizacja i kontrola wykonania planów pedagogicznych oraz pracy organizacyjnej szkoły, przedszkola czy ośrodka wychowawczego. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor, nauczyciele i wychowawcy. Szkolenie rad pedagogicznych ma na celu przekazanie merytorycznej, praktycznej wCzytaj więcej…

Plan daltoński

PEDAGOGIKA PLANU DALTOŃSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Plan daltoński jest ideą, koncepcją indywidualnej pracy uczniów, której twórczynią jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst, zdobywającą coraz większe uznanie wśród dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przeżywa obecnie swój renesans nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba placóCzytaj więcej…