reanimacja 300x300

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) każdy nauczyciel ma obowiązek odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nauczymy Ciebie i innych nauczycieli z Twojej plaCzytaj więcej…

radaped 300x300

Szkolenia rad pedagogicznych

W trosce o skuteczne wsparcie zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowych proponujemy uczenie się w zespole z udziałem naszego konsultanta. Taka forma doskonalenia, nawet gdy zespół jest mały, pozwala na udzielanie wsparcia merytorycznego i metodycznego, przy jednoczesnej możliwości rzetelnej ocenie obszarów do rozwoju.
Czytaj więcej…

Plan daltoński

Pedagogika planu daltońskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Plan daltoński jest ideą, koncepcją indywidualnej pracy uczniów, której twórczynią jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst, zdobywającą coraz większe uznanie wśród dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przeżywa obecnie swój renesans nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba placóCzytaj więcej…