Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Sposoby doskonalenia zawodowego nauczycieli

Aktualności Blog

Każdy dobry nauczyciel wie, że musi nieustannie poszerzać swoją wiedzę o nowe informacje, bądź nawet musi szkolić się w nowych obszarach, by sprostać zadaniom, jakie stawiają przed nim uczniowie. Szkolenia dla nauczyciela są także bardzo ważne, ponieważ poszerzają informacje nauczyciela o zagadnienia, które są ważne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, a tym samym niezbędne do poprawnego przeprowadzania zajęć lekcyjnych.

Znaczenie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Szkolenie zawodowe nauczyciela, nie jest tylko jego prawem, ale także obowiązkiem. Dzięki szkoleniom nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje, a także podnosi swoje szanse na potencjalny awans, ponieważ przed potencjalnym awansem, oceniany jest dorobek zawodowy. Celów szkoleń zawodowych jest wiele, a nauczyciel dzięki nim może:

  • Aktualizować swoją wiedzę związaną z tematyką, w której się specjalizuje,
  • Nabywać nowe umiejętności i uczyć się, jak wykorzystać je w praktyce,
  • Nawiązywać kontakty zawodowe z osobami pracującymi w tym samym obszarze.

Szkolenia zawodowe są odpowiedzią na najczęściej pojawiające się pytania i problemy występujące u młodzieży szkolnej. Nauczyciel musi nie tylko zrozumieć punkt widzenia ucznia czy też rodzica, ale także powinien umieć przeprowadzić odpowiedni dialog, który rozwiąże problemy.

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Odpowiednie szkolenia są kluczowe i pozwalają na nabycie wiedzy, którą następnie nauczyciele mogą przekazać uczniom. Mając to na uwadze, stworzyliśmy szereg szkoleń pedagogicznych, dzięki którym nauczyciele mogą otrzymać odpowiednie wsparcie merytoryczne i metodyczne. Warto nadmienić, że wszystkie szkolenia zostały opracowane na podstawie kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEN. Na rok 2021/2022 przygotowaliśmy wiele szkoleń dla nauczycieli, a także prelekcji dla uczniów, jak i szkolenia rad pedagogicznych. Opracowane przez nas szkolenia mają na celu wprowadzić bardziej innowacyjne metody nauczania, a także odpowiadają na najczęstsze problemy, z jakimi zmagają się uczniowie.