Plan daltoński

PEDAGOGIKA PLANU DALTOŃSKIEGO W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Aktualności Szkolenia

Plan daltoński jest ideą, koncepcją indywidualnej pracy uczniów, której twórczynią jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst, zdobywającą coraz większe uznanie wśród dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Przeżywa obecnie swój renesans nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, czego wyrazem jest stale rosnąca liczba placówek oświatowych pracujących wg. tej idei. Szkoły i przedszkola daltońskie powstają w Holandii, Turcji, Chinach, Austrii, Czechach a także w Polsce. Plan daltoński umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości każdego ucznia, pozwala na indywidualizację pracy, budzi inicjatywę, samodzielność w myśleniu i działaniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności, rozwija współpracę w grupie.  Jest innowacyjnym podejściem w edukacji, podkreśla znaczenie samodzielnego uczenia się, uczenia się we współpracy oraz odpowiedzialności uczniów za podejmowane zadania. Rozwija w wychowankach cztery ważne kompetencje: samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i refleksję. Któż z Rodziców nie chciałby, aby jego dziecko było samodzielne, odpowiedzialne a przy tym potrafiło współpracować z innymi?

Dalton pozwala spojrzeć na dziecko z innej perspektywy. Zmienia rolę nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym z lidera na trenera. Dostarcza niezbędnych narzędzi, aby nauka przebiegała w sposób ciekawy, w przyjaznej atmosferze. Interesuje się nim coraz większa grupa dyrektorów placówek oświatowych- innowatorów oraz ambitnych nauczycieli, którzy chcą wprowadzać pozytywne zmiany w edukacji.

Szkolenie składa się z 6 obszarów tematycznych. W czasie szkolenia uczestnik pozna podstawowe założenia planu daltońskiego, filary edukacji daltońskiej: samodzielność, odpowiedzialność, współpracę i refleksję oraz sposoby na ich realizację w praktyce. Dowie się Jak organizować pracę w grupie przedszkolnej/klasie?, Jak indywidualizować pracę uczniów?, Jak ich motywować?, Na czym polega wizualizacja w edukacji?. Uczestnik szkolenia pozna pomoce daltońskie oraz dowie się, jak może je samodzielnie przygotować i jak z nich korzystać. Będzie potrafił przygotować własne instrukcje i zadania wg. planu daltońskiego oraz będzie wiedział, jak zorganizować przestrzeń edukacyjną. Pozna wiele praktycznych przykładów i wskazówek niezbędnych do rozpoczęcia pracy wg. koncepcji planu daltońskiego. W przyszłości dla osób, które ukończą szkolenie I stopnia i będą pracować wg. zasad planu daltońskiego planowane jest szkolenie II stopnia.