AKREDYTACJA I EWALUACJA PLACÓWKI

Aktualności

Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie otrzymało akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty – tym samym jest to potwierdzenie, że nasza placówka prowadzi na najwyższym poziomie szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W miesiącu grudniu 2017 roku przez wizytatorów z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty została przeprowadzona ewaluacja naszej placówki. Raport z ewaluacji zewnętrznej zawiera informacje o realizacji przez placówkę wymagań dotyczących organizacji procesów edukacyjnych, zaspokajania potrzeb osób, instytucji, organizacji korzystających z jej oferty, planowania pracy z uwzględnieniem wniosków z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.