INTEGRACJA SENSORYCZNA

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. ADRESACI:  AdCzytaj więcej…

LEKCJA ENTER. ZIP – ostatnie nabory!!!

Szanowni Państwo zapraszamy do udziału w ostatniej edycji projektu Lekcja.Enter.zip – pt. „NOWY WYMIAR EDUKACJI” Nie trać ostatniej szansy na udział w wyjątkowym projekcie!! Uczestnicy projektu grantowego oprócz szkolenia, otrzymają również wsparcie merytoryczne trenerki/trenera lokalnego m.in. poprzez mentoring i dostęp do platformy e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi Czytaj więcej…

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Studia kierowane są do osób poszukujących praktycznych umiejętności projektowania i wdrażania systemów tworzących proces zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, który obejmuje: planowanie zatrudnienia, dobór pracowników, motywowanie i ocenianiCzytaj więcej…

DORADZTWO ZAWODOWE

CEL STUDIÓW:  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na Czytaj więcej…

PSYCHODIETETYKA

CEL STUDIÓW: Trudności w obszarze odżywiania mogą mieć różne podłoże, jeśli dotyczą one np. sfery emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, samooceny, sformułowanie jedynie najlepszych zaleceń w obszarze diety czy aktywności fizycznej może być niewystarczające. Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną. PsychCzytaj więcej…

Studia podyplomowe – Geografia dla nauczycieli

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450)Czytaj więcej…

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny

CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagog specjalny jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagoga specjalnego. Słuchacz nabędzie kompetencje teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnostyki,  pracy oraz tworzenia programów dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zapoCzytaj więcej…

Konferencja – “Bezpieczna szkoła przy wdrażaniu platformy Google Workspace for Education”

            Szanowni Państwo! Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie oraz CCT Poland oficjalny partner Google for Education zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji: “Bezpieczna szkoła przy wdrażaniu platformy Google Workspace for Education” Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli samorządów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych Program: Czytaj więcej…

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI – Lekcja_Enter.Zip

LEKCJA: ENTER – to największy dotychczasowy projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany do  wszystkich typów szkół.  KTO MOŻE APLIKOWAĆ? Nauczyciele przedmiotów reprezentujący szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, licea i technika. Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych 780 nauczycielek/nauczycieli w 60 grupach szkoleniowych  poprzez realizację bezpłatnych szkoleCzytaj więcej…

Robotyka z klasą. Fascynująca podróż po świecie programowania

Szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych Czas: 4 godziny Do kogo skierowane jest szkolenie? Jeśli jesteś nauczycielem szkoły podstawowej prowadzisz lub masz zamiar prowadzić zajęcia z robotyki na tym szkoleniu znajdziesz potrzebną wiedzę i wiele praktycznych wskazówek, które pomogą Ci zamienić szkolną salę w niesamowitą fabrykę robotów. Jeśli znasz już  podstawCzytaj więcej…