INTEGRACJA SENSORYCZNA

Aktualności Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

ADRESACI: 

Adresatami studiów są absolwenci studiów magisterskich w zakresie:

 • fizjoterapii
 • terapii zajęciowej
 • psychologii
 • pedagogiki specjalnej
 • pedagogiki
 • logopedii (również studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane po studiach z pedagogiki lub psychologii)
 • lekarze

UZYSKANE KWALIFIKACJE: 

Absolwenci otrzymają tytuł certyfikowanego terapeuty SI i nabędą pełne uprawnienia do diagnozowania zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej (przetwarzania sensorycznego) z wykorzystaniem: Procedury Obserwacji Klinicznej, obserwacji swobodnej aktywności i zabawy, prób klinicznych, Południowo – Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej – konstruowania planu i prowadzenia interwencji terapeutycznej z wykorzystaniem podejścia wg. Integracji Sensorycznej. Ponadto studia pozwolą uzyskać członkostwo w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej oraz umożliwią (za zgodą słuchacza) publikację jego danych na liście certyfikowanych terapeutów SI kończących kursy SI II stopnia pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej PTIS (warunki członkostwa i publikacji danych określa PTIS).

PROGRAM:

I semestr:

 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Teoria Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej

II semestr:

 •  Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej
 • Specyfika terapii Integracji Sensorycznej w zespołach klinicznych
 • Sztuka terapii SI

III semestr:

 • Zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne
 • Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin)
 • Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną
 • Sensozabawy – zabawy rozwijające zmysły
 • System słuchowy i wzrokowy -budowa i fizjologia
 • Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia
 • Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej
 • Zasady współpracy wielospecjalistycznej
 • Znaczenie odruchów w życiu człowieka -podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju
 • Praktyka.

CZAS TRWANIA: 

3 semestry, 330 godzin dydaktycznych (w tym 40 godzin dydaktycznych I stopień i 190 godzin dydaktycznych II stopień oraz 100 godzin zajęć w zakresie modułów rekomendowanych przez PTIS) , 40 godzin stażu w gabinetach prowadzących terapię metodą Integracji sensorycznej (możliwość skorzystania z listy placówek PTIS).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ: 

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

  tel. firmowy : 17 856 92 88 ; tel. kom. 501 506 024

mail:biuro@cud.rzeszow.pl

Studia Podyplomowe pod patronatem PTIS

Certyfikat I i II stopnia Kursu wydawany dla absolwentów studiów podyplomowych pod patronatem PTIS

Dodaj komentarz