hr

Największe wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

Blog

Zarządzanie zasobami ludzkimi sprowadza się do takiego kierowania zatrudnianymi osobami, aby ich praca przyczyniała się do maksymalizacji zysku przedsiębiorcy. Można to osiągnąć poprzez odpowiednio prowadzoną politykę firmy w obszarze zarządzania personelem w firmie.

Co powinno obejmować zarządzanie zasobami ludzkimi?

Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno uwzględniać strategiczne zarządzanie personelem. Ważne jest, aby prowadzić tak nadzór nad pracą zespołu, żeby każdy z obszarów zarządzanych wzajemnie był ze sobą połączony. Powinien on integrować zasady polityki i praktyki zatrudnienia, zaangażowania pracowników w realizacji misji i wartości firmy, aby załoga czuła się wyraźnie częścią żywą przedsiębiorstwa, a nie tylko wydatkiem. Zlecając prace zarządzania personelem firmie zewnętrznej dobrze jest zwrócić uwagę właśnie na aspekt wykorzystania osiągnięć technologii w procesie kierowania firmą, a także kwalifikacje personalne, ukończone kursy i szkolenia z zarządzania.

Na funkcjonowanie zasobów ludzkich wpływają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Te pierwsze dotyczą otoczenia organizacji (globalizacja, konkurencja, rozwój technologii, uwarunkowania prawne), drugie zaś samej firmy i załogi, mogą to być misja, cele, wielkość i strategia organizacji, zaangażowanie pracowników, wyniki ich pracy.

Jakie trudności napotyka współczesne zarządzanie zasobami ludzkimi?

Kierowanie zespołem ludzi zatrudnianych w firmie związane jest z koniecznością pokonywania różnego rodzaju ograniczeń. Przykładem może być tu cyfryzacja firm. Ciężko jest zagwarantować pracownikom, że będą mieć w firmie zawsze dostęp do najnowszych osiągnięć w dziedzinie cyfryzacji, sztucznej inteligencji, samouczących systemów zwłaszcza w procesie rekrutacyjnym, ustalania grafiku spotkań w sprawie pracy czy też sprawdzania referencji. Problemem może być też zachowanie nacisku na zgodność wartości i celów firmy z zatrudnianą załogą ich poczuciem dobrobytu.