szkolenie BHP

Zasady przeprowadzania szkoleń BHP w zakładach pracy

Blog

Szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawą przed rozpoczęciem pracy w każdym zakładzie pracy. Dzięki nim wiemy, jak powinniśmy postępować na danym stanowisku, jakie są ograniczenia i zasady pracy. Każdy pracownik jest zobowiązany przejść owo szkolenie, dzięki czemu jego praca na danym stanowisku będzie odbywała się zgodnie z ustalonymi z góry wytycznymi i zasadami. To z kolei pozwoli na uniknięcie wypadków przy pracy.

Usługi z zakresu BHP

Jak wiadomo w każdym zakładzie pracy zarówno na pracodawcy, jak i pracowniku spoczywają obowiązki, które obie strony muszą zrealizować. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikowi odpowiednio przygotowanego, bezpiecznego stanowiska pracy, z kolei pracownik musi w odpowiedni sposób wykonywać swoje obowiązki, tak by nie doprowadzić do wypadku. Oferujemy przeprowadzenie szkolenia BHP zarówno dla nowozatrudnionych pracowników, jak i szkolenia okresowe. Cykliczne szkolenia BHP dla kierowników, pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych są niezwykle istotne, ponieważ aktualizują wiedzę zatrudnionych o nowe, ważne informacje. Warto nadmienić, że szkolenie wstępne jest ważne przez 12 miesięcy dla większości pracowników, dla kadry kierowniczej jest to z kolei 6 miesięcy.

Osoba przeprowadzająca szkolenie BHP

Szkolenie BHP powinna przeprowadzać odpowiednio wykwalifikowana osoba, która zna specyfikę każdego stanowiska pracy, dzięki czemu wie, jak powinien postępować pracownik na tym stanowisku i czego powinien unikać. Poza szkoleniami pracowników specjalista lub ich zespół zajmuje się również oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Jeżeli zdarzy się wypadek, specjalista do spraw BHP bierze udział w badaniu okoliczności wypadku, a także sporządza stosowną dokumentację powypadkową i rejestruje każdy wypadek w zakładzie pracy. Istotnym zadaniem, jakim zajmuje się szkoleniowec, jest ocena każdego ze stanowisk pracy. Muszą one spełniać wymogi bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii.