EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA)

CEL STUDIÓW:   EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKOWĄ (TYFLOPEDAGOGIKA) studia  nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych oCzytaj więcej…

Autyzm

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku. ADRESACI: Uczestnikami studiów podyplomowych Czytaj więcej…

DORADZTWO ZAWODOWE

CEL STUDIÓW:  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na Czytaj więcej…

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW:  Kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku Biologia dla nauczycieli przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczCzytaj więcej…

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE DLA NAUCZYCIELI

CEL STUDIÓW: Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje treści niezbędne do realizacji efektów kształcenia zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotu.
Czytaj więcej…

PSYCHOLOGIA W SPORCIE DZIECI I MŁODZIEŻY

CEL STUDIÓW: Celem studiów podyplomowych Psychologia w sporcie dzieci i młodzieży jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej – zarówno z zakresu psychologii, jak i sportu – istotnej  w pracy z młodymi zawodnikami oraz praktycznych umiejętności psychologicznych ważnych przy współpracy z osobami uprawiającymi sport na różnym poziomie zaawansowania. ADRESACI: Czytaj więcej…

PSYCHOLOGIA SĄDOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI (PO PSYCHOLOGII)

CEL STUDIÓW: Program studiów ma na celu przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu psychopatologii społecznej, niedostosowania społecznego, kryminologii, wiktymologii, metodyki pracy psychologa sądowego oraz diagnostyki sądowo-penitencjarnej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do aplikowania wiedzy psychologicznej i pedagogicznej w ramach praktycznych zadań wymiaru spraCzytaj więcej…

PSYCHOLOGIA TRANSPORTU (PO PSYCHOLOGII)

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie psychologów do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji orzeczniczych w zakresie diagnostyki psycholoCzytaj więcej…

PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

CEL STUDIÓW: Pogłębienie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne oraz poprawne posługiwanie się metodami i technikami komunikacyjnymi służącymi porozumieniu się z innymi ludźmi. Studia mają również pomóc w zrozumieniu prawidłowości rządzących procesem komunikacji społecznej i dostarczyć umiejętności rozwijania własnych zasobów. Mają także inspirować do podejCzytaj więcej…

PSYCHOLOGIA DLA BIEGŁYCH SĄDOWYCH (PO PSYCHOLOGII)

CEL STUDIÓW: Studia przygotowują do wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy w różnych obszarach aparatu sprawiedliwości, szczególnie w charakterze biegłego sądowego. Podstawowe cele studiów dotyczą poszerzenia oraz uaktualnienia wiedzy teoretycznej dotyczącej patomechanizmów funkcjonowania jednostki, rodziny i grupy społecznej niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dzCzytaj więcej…