BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI – Lekcja_Enter.Zip

Aktualności

LEKCJA: ENTER – to największy dotychczasowy projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany do  wszystkich typów szkół.

 KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Nauczyciele przedmiotów reprezentujący szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, licea i technika.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych 780 nauczycielek/nauczycieli w 60 grupach szkoleniowych  poprzez realizację bezpłatnych szkoleń w ramach grup przedmiotowych:

 • edukacja wczesnoszkolna
 • przedmioty humanistyczne
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze
 • przedmioty artystyczne

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty, prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Do projektu grantowego uczestnicy zgłaszają się samodzielnie.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/MAWw6uhUJw3BgMpF8

Szkolenie w ramach projektu obejmuje:

 • 18 godzin szkoleniowych (po 45 minut) i składa się z 5 modułów. 16,2 godziny to szkolenie prowadzone przez trenera/trenerkę (online). Pozostałe 1,8 godziny to praca własna uczestników na platformie lekcjaenter.pl
 • 5 godzin mentoringu/konsultacji dla grupy szkoleniowej,
 • Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi, interaktywnie, z wykorzystaniem TIK.

Moduły:

 1. Wspólne uczenie się online i elektroniczne zasoby edukacyjne. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi
  i komunikacyjnymi (TIK).
 3. Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów.
 4. Jak wykorzystać TIK na lekcji? Praca własna na platformie lekcjaenter.pl.
 5. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Termin realizacji projektu: 1.02.2023 r. do 31.07.2023 r.

Link do głównej strony projektu Lekcja:Enter:   https://lekcjaenter.pl/

Kontakt

Biuro Projektu   –   Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie

Franciszka Kotuli 3a, 35-122 Rzeszów

Tel. 17856 92 88 lub 501 506 024

email: kingad@cud.rzeszow.pl, martaz@cud.rzeszow.pl