PSYCHODIETETYKA

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Psychodietetyka  łączy  wiedzę  z  zakresu  wybranych  działów  psychologii i dietetyki. Cel studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii odżywiania się oraz psychologii zdrowia, poznanie psychologicznych mechanizmów zaburzeń odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, przyswojenie zasad i metod zdrowego odżywiania się oraz  opanowanie  podstawowych  metod  terapii  zaburzeń  odżywiania  się u dzieci, młodzieży i dorosłych. Studia są przeznaczone przede wszystkim dla dietetyków, psychologów, lekarzy, pedagogów,  biologów, technologów żywności.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla dietetyków, psychologów, lekarzy, pedagogów, biologów, technologów żywności. Umiejętności i kompetencje rozwijane w czasie studiów:

 •  planowanie zdrowego odżywienia się,
 • ocena motywacji do odchudzania się,
 •   znajomość podstawowych metod i technik aktywności ruchowej,
 • przygotowywanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dotyczących  odżywania się i jego zaburzeń.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychodietetyki
 • dyplom psychodietetyka

PROGRAM:

  • Podstawy dietetyki 20g.
  • Psychologia emocji i osobowości 20g.
  • Leczenie żywieniem 20g.
  • Psychologa zdrowia 20g.
  • Nadwaga i otyłość dzieci , młodzieży i dorosłych 20g.
  • Motywacja do odchudzania 5g.
  • Aktywność fizyczna 20g
  • Psychoterapia w odchudzaniu   20g.
  • Poradnictwo dietetyczne 10g.
  • Terapia behawioralna w odchudzaniu 20g
  • Medycyna estetyczna 20g.
  • Kursy i turnusy dla odchudzających się 5g.

CZAS TRWANIA: 

2 semestry, 200 godzin

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl