PSYCHODIETETYKA

Aktualności Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Trudności w obszarze odżywiania mogą mieć różne podłoże, jeśli dotyczą one np. sfery emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, samooceny, sformułowanie jedynie najlepszych zaleceń w obszarze diety czy aktywności fizycznej może być niewystarczające. Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną.

Psychodietetyka  to interdyscyplinarny program studiów, którego celem jest przygotowanie specjalistów wspierających osoby, które zmagają się z różnymi problemami w sferze odżywiania. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywne wykonywanie swojej pracy z pacjentem/klientem poprzez całościowe spojrzenie na jego sytuację zarówno w sferze odżywiania jak i aspektów psychologicznych.

Uczestnicy studiów otrzymają wiedzę i umiejętności praktyczne profilaktyki zaburzeń odżywiania ich diagnozy oraz nowoczesnych metod interwencji i elementów terapii. Podczas zajęć szczególny nacisk położony jest na kształtowanie umiejętności w obszarze kontaktu z pacjentem/klientem, budowania jego motywacji, komunikacji z nim, prowadzeniem dialogu, zastosowaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Uczestnicy studiów zapoznani zostaną z wiedzą z zakresu psychologii, dietetyki, prawnych i etycznych aspektów wykonywania pracy psychodietetyka. Nabędą też tak ważne umiejętności budowania własnego wizerunku oraz komunikowania się z wykorzystaniem social mediów.

 Studia są skierowane do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich), a w szczególności do:

 • dietetyków,
 • psychologów,
 • pielęgniarek,
 • lekarzy,
 • fizjoterapeutów,
 • technologów żywności,
 • absolwentów kierunku z obszaru ochrony i promocji zdrowia,
 • trenerów personalnych,
 • nauczycieli i pedagogów,
 • wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie psychodietetyki.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

 Umiejętności i kompetencje rozwijane w czasie studiów:

 • planowanie zdrowego odżywienia się,
 • ocena motywacji do odchudzania się,
 • znajomość podstawowych metod i technik aktywności ruchowej,
 • przygotowywanie programów edukacyjnych i terapeutycznych dotyczących  odżywania się i jego zaburzeń.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie psychodietetyki
 • dyplom psychodietetyka

PROGRAM:

MODUŁ I: WARSZTAT KOMPETENCJI OSOBISTYCH PSYCHODIETETYKA  

 • Trudności pierwszej wizyty u dietetyka – pułapka eksperta, dobranie metody leczenia psychodietetyka vs klasyczna dietetyka,
 • Trening umiejętności terapeutycznych – praca z pacjentem i grupą w procesie psychodietetycznym,
 • Budowanie trwałych relacji z pacjentem – jako element podnoszący skuteczność terapeutyczną oraz budujący, wiarygodny personal branding, wywiad medyczny z pacjentem vs budowanie relacji,
 • Dialog motywujący w pracy psychodietetyka – ujęcie praktyczne, analiza case study,
 • Komunikacja z pacjentem – model NVC (Porozumienie bez Przemocy),
 • Elementy terapii poznawczo – behawioralnej,
 • Warsztat personal brandingu – budowanie wizerunki psychodietetyka,
 • Social Media Marketing – jako narzędzie pracy psychodietetyka,
 • Nieinternetowy marketing gabinetu dietetycznego – budowanie pozycji sprzedażowej na lokalnym rynku.

MODUŁ II: PSYCHOLOGIA ODŻYWIANIA

 • Psychologia jedzenia i odchudzania, ustalanie celów psychodietetycznych,
 • Emocje a jedzenie – uzależnienia emocjonalne,
 • Stres, wpływ na zdrowie somatyczne i psychiczne – asertywność jako narzędzie w odchudzaniu i dietoterapii. Ambiwalencja u pacjentów,
 • Psychologia zmiany i nawyki żywieniowe, nauka samokontroli u pacjenta,
 • Motywacja osiągnięć, kryzysy i sytuacje trudne w ujęciu psychodietetycznym: opór pacjenta, napadowe jedzenie słodyczy, zniekształcenia poznawcze, restrukturyzacja poznawcza, brak kontroli u pacjenta, błędne przekonania, niskie poczucie własnej skuteczności, modele wydobywania motywacji,
 • Nadwaga i otyłość konsekwencje i interwencje psychologiczne- praca z różnymi grupami dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy,
 • Aktywność fizyczna a reedukacja wagi – profilaktyka i terapia nadwagi i otyłości.  

MODUŁ III: ZABURZENIA ODŻYWIANIA

 • Zaburzenia odżywiania oraz ich obraz kliniczny – anoreksja, bulimia, ortoreksja, jedzenie kompulsywne, syndrom nocnego jedzenia,
 • Neofobia żywieniowa u dzieci, leczenie, postępowanie psychodietetyczne w aspekcie praktycznym,
 • Diagnoza zaburzeń odżywiania – warsztat case study,
 • Interdyscyplinarne oddziaływania w pracy z pacjentem z zaburzeniami odżywiania.

MODUŁ IV: DIETETYKA

 • Przegląd metodologii diet klinicznych proponowanych przez IZŻ w ujęciu praktycznym zależnie od jednostki chorobowej pacjenta,
 • Żywienie człowieka a jednostki chorobowe (otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu 1 i 2, niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, zaburzenia odżywiania, cukrzyca, celiaklia, alergie pokarmowe, IBS, niepłodność, PCOS, endometrioza, nadciśnienie tętnicze, choroby wątroby, nowotwory, dna moczanowa, choroba refluksowa przełyku) – diagnostyka, objawy, leczenie medyczne, leczenie dietetyczne,
 • Interpretacja wyników badań laboratoryjnych – badania diagnostyczne w popularnych jednostkach chorobowych dietetozależnych, zasady postępowania w przypadku kierowania pacjenta do konsultacji lekarskiej,
 • Leczenie farmakologiczne popularnych schorzeń dietozależnych – interakcje,
 • Interwencje dietetyczne (odchudzanie) – specyfika pracy z poszczególnymi grupami (dzieci młodzież, dorośli, seniorzy), analiza popularnych diet alternatywnych korzyści i zagrożenie, wpływ diet alternatywnych na powstawanie zaburzeń odżywiania,
 • Projektowanie diet zasady i narzędzia, planowanie jadłospisów zgodnie z oczekiwaniami pacjenta i w warunkach nie standardowych.

MODUŁ V: PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO PACJENTA

   • Analiza wybranych case study,
   • Praktyczne prowadzenie dialogu motywacyjnego w parach,
   • Praktyczna wizyta kontrolna u dietetyka z wykorzystaniem narzędzi psychodietetycznych.

MODUŁ VI: PRAWO I ETYKA 

 • Etyczne aspekty pracy dietetyka,
 • Prawo medyczne-prawne aspekty pracy psychodietetyka, RODO, wykorzystanie wizerunku pacjenta.

CZAS TRWANIA: 

 • 2 semestry, 250 godzin dydaktycznych,
 • Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY:

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl