PSYCHOLOGIA BIZNESU DLA MENEDŻERÓW

Studia podyplomowe

CEL STUDIÓW:

Uzyskanie kompetencji w zakresie budowania zespołu oraz kierowania zespołami ludzkimi w  działalności biznesowej. Studia “Psychologia Biznesu dla Menedżerów”dają wyjątkowe możliwości rozwoju kariery i nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych.

ADRESACI:

  Na studia zapraszamy osoby, które zajmują się:

 • zarządzaniem, marketingiem, finansami, sprzedażą, inwestowaniem, coachingiem, jak również reklamą, PR i HR
 • podejmują trudne decyzje, często mają za zadanie przekonać innych do swojego wyboru,
 • interesują się najnowszymi odkryciami psychologii poznawczej i behawioralnej.

UZYSKANE KWALIFIKACJE:

 • zdobycie umiejętności budowania i integracji zespołu ludzkiego
 • zdobycie umiejętności motywowania ludzi do pracy i wykorzystanie potencjału ludzkiego w firmie
 • nabycie umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych sytuacjach biznesowych (m. in. negocjacje, współpraca i kierowanie, budowanie relacji z klientami)
 • konstruktywne radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

PROGRAM:  

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Przedsiębiorstwo jako integralny system
 • Władza, przywództwo, kierowanie, jak i kiedy je wykorzystywać?
 • Komunikacja interpersonalna jako uniwersalne narzędzie przedsięwzięć biznesowych
 • Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Motywowanie pracowników (działania indywidualne, praca zespołowa)
 • Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne, rozwiązywanie konfliktów
 • Sztuka prezentacji, perswazji i przemawiania publicznego
 • Psychologia reklamy i pozyskiwania klientów
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Koszty ekonomiczne lekceważenia czynnika ludzkiego w organizacji
 • Etyka w biznesie – to się opłaca
 • Integracja życia rodzinnego i zawodowego

CZAS TRWANIA: 

2 semestry, 200 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe organizowane będą w formule hybrydowej polegającej na łączeniu zajęć stacjonarnych  z zajęciami prowadzonymi w trybie on-line.

Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (dwa , trzy razy w miesiącu) od godz. 9:00 do 15:00.

WARUNKI ZALICZENIA:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów , zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zdanie egzaminu końcowego, realizacja praktyki pedagogicznej oraz uregulowanie płatności.

ZAPISY: 

tel. firmowy : 17 856 92 88;  tel. kom. 501 506 024;  mail:biuro@cud.rzeszow.pl