dziewczynka i lekarka

Problemy medyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Aktualności Blog

Autyzm dziecięcy to rodzaj częściowego zaburzenia neurorozwojowego, czyli występowania szeregu nieprawidłowości, które w znacznym stopniu wpływają na funkcjonowanie dziecka. Zaburzeniom ze spektrum autyzmu mogą towarzyszyć pewne problemy medyczne, które pojawiają się zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasu. Problemy te związane są z m.in. z konkretnymi działaniami niepożądanymi oraz zaburzeniem funkcjonowania określonych narządów, a wiedza na ten temat i odpowiednia profilaktyka pomogą ograniczyć dane dolegliwości. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem, którego celem jest przedstawienie przykładów problemów medycznych dotykających dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – jak wpływają na funkcjonowanie organizmu dziecka?

Aktualna literatura przedmiotu wyróżnia szereg nieprawidłowości i problemów medycznych dzieci z opisywanymi zaburzeniami. Do najczęściej pojawiających trudności zaliczyć można między innymi:

  • zaburzenia psychotyczne, do których zaliczane są np. zobojętnienie lub nadmiar energii, a także aspołeczność oraz rozkojarzenie,
  • niepełnosprawność intelektualną objawiającą się w deficycie intelektualnym związanym z planowaniem, czy myśleniem abstrakcyjnym lub rozwiązywaniem problemów,
  • mutyzm wybiórczy, nazywany także selektywnym będący rodzajem zaburzenia lękowego objawiającym się milknięciem dziecka (często w specyficznych dla niego warunkach),
  • zespól zaburzenia więzi (RAD) objawiający się w powierzchowności relacji, ograniczonym zaufaniem oraz brakiem uczuciowości w relacjach z bliskimi osobami,
  • zaburzenia lękowe i związane z nimi trudności z kontrolowaniem pojawiającego się niepokoju,
  • zaburzenia stresowe pourazowe określane jako PTSD niejednokrotnie spowodowane doświadczeniem bezsilności,
  • zaburzenia sensoryczne, np. nieprawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu, które objawia się w nadmiernej wrażliwości na bodźce lub tzw. niedowrażliwości,
  • zaburzenia układu trawiennego, które mogą wynikać z zaburzeń odżywiania związanych ze spożywaniem jedynie produktów spożywczych.

Warto więc pamiętać, iż osoby cierpiące na zaburzenia ze spektrum autyzmu dotykane są przez wiele konkretne trudności w codziennym życiu, które objawiają się trudnościami z przystosowywaniem się. Odpowiednia terapia oraz wsparcie farmakologiczne pomogą w ograniczeniu wpływu wspomnianych dolegliwości i ułatwią codzienne funkcjonowanie dziecka.

Więcej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu dowiedzą się Państwo na kursach specjalistycznych dedykowanym pedagogom oraz osobom zainteresowanych rozwojem dziecka.