Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie

telefon kontaktowy - 17-856-92-88; mail - biuro@cud.rzeszow.pl

logo

Centrum Usług Dydaktycznych

header4Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o. o. jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, która funkcjonuje od 2014 r. i zgodnie ze statutem realizuje zadania związane z doskonaleniem warsztatu pracy dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oraz pracowników organów prowadzących.

Celem naszej placówki jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji, w szczególności przez wspieranie środowiska oświatowego w realizacji celów i zadań edukacyjnych stawianych nowoczesnej szkole – szkole przygotowującej uczniów do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie informacyjnym.

Kadra naszej placówki to pracownicy naukowi, trenerzy, edukatorzy, specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich umiejętnościach w zakresie szkolenia osób dorosłych, profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną, stosujący nowoczesne i efektywne formy i metody kształcenia. Stawiamy na rzetelne, uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań. Jesteśmy sprawni organizacyjnie i dbamy o wysoką jakość świadczonych usług.

 

Przy organizacji STUDIÓW PODYPOLOMOWYCH współpracujemy z uczelniami:

 

image001

                                                       

      


 

Kierunek TYFLOPEDAGOGIKA jest realizowany przy współpracy
ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących w Krakowie

 


  

 

Harmonogramy

harmonogram

Galeria

oligo011
konf011
przegld003
konf009
konf005
konf007

Formularz zgłoszeniowy

formularz